സയൻസ് പൊതു വിവരങ്ങൾ - 013

1801 : രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന മാംസ്യം?
Ans : ഹൈബ്രിനോജൻ

1802 : ഭുമി സുര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് വരുന്ന സ്ഥാനം?
Ans : പെരിഹീലിയൻ

1803 : സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം?
Ans : ലെഡ്

1804 : മൃഗങ്ങളുടെ രാജാവ്?
Ans : സിംഹം

1805 : രക്തത്തിലെ കാത്സ്യത്തിന്‍റെ അളവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥി?
Ans : പാരാ തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി (Parathyroid gland)

1806 : പന്നിയൂർ 5 ഏത് വിളയുടെ അത്യുത്പാദന ശേഷിയുള്ള വിത്താണ്?
Ans : കുരുമുളക്

1807 : ക്ലോറിൻകണ്ടു പിടിച്ചത്?
Ans : കാൾ ഷീലെ

1808 : കൊറ്റനാടൻ ഏത് വിളയുടെ അത്യുത്പാദന ശേഷിയുള്ള വിത്താണ്?
Ans : കുരുമുളക്

1809 : ചിലന്തിയെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രിയ പഠനം?
Ans : അരാക്നോളജി

1810 : ഈച്ച – ശാസത്രിയ നാമം?
Ans : മസ്ക്ക ഡൊമസ്റ്റിക്ക

1811 : ‘സസ്യ സങ്കര പരീക്ഷണങ്ങൾ’ എന്ന ജീവശാസത്ര പുസ്തകത്തിന്‍റെ കര്‍ത്താവ്‌?
Ans : ഗ്രിഗറി മെൻഡൽ

1812 : മനുഷ്യന്‍റെ ആമാശയത്തിലുള്ള ആസിഡ്?
Ans : ഹൈഡ്രോക്ലോറിക്കാസിഡ്

1813 : പ്രകൃതിയുടെ തോട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷി?
Ans : കാക്ക

1814 : ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പഴം തരുന്ന സസ്യം?
Ans : പ്ളാവ്

1815 : പ്രോട്ടോണ്‍ കണ്ടുപിടിച്ചതാര്?
Ans : റഥർഫോർഡ്

1816 : മൂർഖൻ പാമ്പ് – ശാസത്രിയ നാമം?
Ans : നാജ നാജ

1817 : ഹൈഡ്രജനും നൈട്രജനും ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ആസിഡ്?
Ans : ഹൈഡ്രോസോയിക് ആസിഡ്

1818 : അലസ വാതകങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്?
Ans : വില്യം റാംസേ

1819 : ‘വെളുത്ത സ്വർണം’ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
Ans : കശുവണ്ടി

1820 : സിനിമാ പ്രോജക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചത്?
Ans : എഡിസൺ

1821 : ശുന്യാകാശത്തെ അളക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയയുണിറ്റ് ഏത്?
Ans : മെഗാ പാര്‍സെക്

1822 : രസതന്ത്രത്തിന്‍റെ പിതാവ്?
Ans : റോബർട്ട് ബോയിൽ

1823 : മഞ്ഞ വിപ്ലവം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
Ans : എണ്ണക്കുരുക്കളുടെ ഉത്പാദനം

1824 : അന്തർഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹം ?
Ans : ഭൂമി

1825 : ആറ്റം കണ്ടു പിടിച്ചത്?
Ans : ജോൺ ഡാൾട്ടൺ

1826 : ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റിന്‍റെ പ്രവർത്തനത്തിലെ അടിസ്ഥാന നിയമം?
Ans : പാസ്കൽ നിയമം

1827 : രക്തക്കുഴലുകളിൽ രക്തം കട്ടപിടിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന വസ്തു?
Ans : ഹെപ്പാരിൻ

1828 : ഏറ്റവും കുറവ് ഐസോടോപ്പുകളുള്ള മൂലകം?
Ans : ഹൈഡ്രജൻ

1829 : താപം അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം?
Ans : കലോറി മീറ്റർ

1830 : സാർവ്വിക ലായകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
Ans : ജലം

1831 : മാനസിക രോഗത്തിനുള്ള മരുന്നുകളെ ക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം?
Ans : സൈക്കോ ഫാർമക്കോളജി

1832 : ജീവകം B5 യുടെ രാസനാമം?
Ans : പാന്റോതെനിക് ആസിഡ്

1833 : മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പേശികള്‍?
Ans : നിതംബപേശികള്‍

1834 : ഒരു ഓസോൺ തൻമാത്രയിലെ ആറ്റങ്ങൾ?
Ans : 3

1835 : ഹാര്‍ട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതെപ്പോള്‍?
Ans : കോറോണറി ആര്‍ട്ടറിയില്‍ രക്തപ്രവാഹത്തിന് പൂര്‍ണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ തടസം ഉണ്ടാകുമ്പോള്‍

1836 : ശാസ്ത്രീയ സോഷ്യലിസത്തിന്‍റെ പിതാവാര്?
Ans : കാറൽമാക്സ്

1837 : ഒരു സോപ്പിന്‍റെ ഗുണനിലവാരം നിശ്ചയിക്കുന്ന ഘടകം?
Ans : TFM [ Total Fatty Matter ]

1838 : ഓറഞ്ച്; നാരങ്ങ എന്നിവയില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് എന്താണ്?
Ans : സിട്രിക്കാസിഡ്

1839 : കണിക്കൊന്ന – ശാസത്രിയ നാമം?
Ans : കാസിയ ഫിസ്റ്റൂല

1840 : പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗത?
Ans : 3 X 10 8 മീറ്റർ/സെക്കന്റ് ( മൂന്നു ലക്ഷം കി.മി)

1841 : തായ്‌ത്തടിയിൽ ആഹാരം സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സസ്യം?
Ans : കരിമ്പ്

1842 : നീലവിപ്ലവം ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
Ans : മത്സ്യോത്പാദനം

1843 : ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് സംബന്ധിച്ച പഠനം?
Ans : ഡയബറ്റോളജി

1844 : കണ്ണിനെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ പഠനം?
Ans : ഒഫ്ത്താൽമോളജി

1845 : ചീഞ്ഞ മത്സ്യത്തിന്‍റെ ഗന്ധമുള്ള വാതകം?
Ans : ഫോസ്ഫീൻ

1846 : രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന മാംസ്യം?
Ans : ഹൈബ്രിനോജൻ

1847 : റോമക്കാരുടെ പ്രണയദേവതയുടെ പേര് നൽകിയ ഗ്രഹം?
Ans : ശുക്രൻ

1848 : ഞെള്ളാനി ഏത് വിളയുടെ അത്യുത്പാദന ശേഷിയുള്ള വിത്താണ്?
Ans : ഏലം

1849 : ഫ്ളിന്റ് ഗ്ലാസിലുപയോഗിക്കുന്ന ലെഡ് സംയുക്തം?
Ans : ലെഡ് ക്രോമേറ്റ്

1850 : കാട്ടുപോത്ത് – ശാസത്രിയ നാമം?
Ans : ബോസ് ഗാറസ്

1851 : പ്രപഞ്ചത്തില്‍ എറ്റവും സാധാരണമായ മൂലകം?
Ans : ഹൈഡ്രജന്‍

1852 : മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം?
Ans : ഓക്സിജൻ

1853 : ധാന്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ പഠനം?
Ans : അഗ്രോണമി

1854 : ഡ്രൈ ഐസ് എന്നറിയ്പ്പെടുന്നത് എന്ത്?
Ans : ഖര കാര്‍ബണ്‍ഡയോക്സൈഡ്

1855 : 1 ഗ്രാം ജലത്തിന്‍റെ ഊഷ്മാവ് 1° ഉയർത്താനാവശ്യമായ താപത്തിന്‍റെ അളവ്?
Ans : 1 കലോറി

1856 : അരുണരക്താണുക്കളുടെ ആധിക്യം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം?
Ans : പോളിസൈത്തീമിയ (Polycythemi)

1857 : ഫൗണ്ടൻ പെൻ കണ്ടുപിടിച്ചത്?
Ans : വാട്ടർ മാൻ

1858 : നെല്ലിക്കയിലെ ആസിഡ്?
Ans : അസ്കോർബിക് ആസിഡ്

1859 : ആസ്ട്രേലിയയിൽ കാണുന്നതും പറക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുമായ ഒരു പക്ഷി?
Ans : എമു

1860 : ജീവകം B9 യുടെ രാസനാമം?
Ans : ഫോളിക് ആസിഡ്

1861 : ജീവകം B6 യുടെ രാസനാമം?
Ans : പാരിഡോക്സിൻ

1862 : ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ നിയമത്തിന്റെ (ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തം) ഉപജ്ഞാതാവ്?
Ans : ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ( E=mc2; 1905 ൽ )

1863 : ഏറ്റവും വീര്യം കൂടിയ ആസിഡ്?
Ans : ഫ്ളൂറോ ആന്റിമണിക് ആസിഡ്

1864 : ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ വാതകം?
Ans : റഡോണ്‍

1865 : ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ നാര്?
Ans : റയോൺ

1866 : ഭ്രമണ വേഗത കൂടിയ ഗ്രഹം?
Ans : വ്യാഴം

1867 : 1 Mach =?
Ans : 340 മീ/ സെക്കന്റ്

1868 : ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ (കുരിശ്) – രാസനാമം?
Ans : കോപ്പർ സൾഫേറ്റ്

1869 : ഹൃദയമിടിപ്പ് നിരക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സസ്തനി ഏതാണ്?
Ans : നീലത്തിമിംഗലം

1870 : കൽപവൃക്ഷം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
Ans : തെങ്ങ്

1871 : 1 ഒരു കിലോ സ്വർണ്ണം എത്ര പവൻ?
Ans : 125 പവൻ

1872 : ഹാര്‍ഡ് കോള്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
Ans : ആന്ത്രാസൈറ്റ്

1873 : തുളസി – ശാസത്രിയ നാമം?
Ans : ഓസിമം സാങ്റ്റം

1874 : രസതന്ത്രത്തിനും സമാധാനത്തിനും നോബല്‍ സമ്മാനം ലഭിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍?
Ans : ലീനസ് പോളിംഗ്

1875 : ശുദ്ധജല തടാകങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ പഠനം?
Ans : ലിംനോളജി Lymnology

1876 : വെൺമയുടെ പ്രതീകം എന്നറിയപ്പടുന്ന പദാർത്ഥം?
Ans : ടൈറ്റാനിയം ഡയോക്സൈസ്

1877 : മൂത്രത്തിലെ ആസിഡ്?
Ans : യൂറിക് ആസിഡ്

1878 : ഒരു ടോർച്ച് സെല്ലിന്‍റെ വോൾട്ടേജ് എത്ര?
Ans : 1.5 വോൾട്ട്

1879 : ഹീറ്റിങ് എലിമെന്റ് നിർമ്മാണത്തിലുപയോഗിക്കുന്ന ലോഹസങ്കരം?
Ans : നിക്രോം

1880 : തൻമാത്ര [ Molecule ] എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത്?
Ans : ആവൊഗ്രാഡ്രോ

1881 : പാവപ്പെട്ടവന്‍റെ ആപ്പിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
Ans : പേരയ്ക്ക

1882 : ഫലങ്ങളെ കൃത്രിമമായി പഴുപ്പിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതക ഹോര്‍മോണ്‍ ഏത്?
Ans : എഥിലിന്‍

1883 : ഭൗമോപരിതലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം?
Ans : ഓക്സിജൻ

1884 : നരവംശശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ പഠനം?
Ans : ആന്ത്രോ പോളജി

1885 : ഹൈഡ്രജന്‍റെ വ്യാവസായികോത്പാദനം?
Ans : ബോഷ് (Bosh)

1886 : ചാട്ടവാർ വായുവിൽ ചുഴറ്റിയാലുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദത്തിന് കാരണം?
Ans : സോണിക് ബൂം

1887 : ഫാരൻ ഹീറ്റ് സ്കെയിലിലും കെൽവിൻ സ്കെയിലിലും ഒരേ മൂല്യം കാണിക്കുന്ന ഊഷ്മാവ്?
Ans : 574.25

1888 : പെൻഡുലം നിർമ്മാണത്തിലുപയോഗിക്കുന്ന ലോഹസങ്കരം?
Ans : ഇൻവാർ

1889 : ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം അനുഭവപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം ?
Ans : വ്യാഴം

1890 : മുന്തിരിയിൽ നിന്നും ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന മദ്യം?
Ans : ബാൻഡി

1891 : ഭാരതി ഏത് വിളയുടെ അത്യുത്പാദന ശേഷിയുള്ള വിത്താണ്?
Ans : അരി

1892 : വൈറ്റ് വി ട്രിയോൾ – രാസനാമം?
Ans : സിങ്ക് സൾഫേറ്റ്

1893 : ജീവികളുടെ പെരുമാറ്റത്തെ ക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം?
Ans : എത്തോളജി

1894 : പ്രമാണ ലായകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
Ans : ജലം

1895 : വിശിഷ്ടതാപധാരിത [ Specific Heat capacity ] ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം?
Ans : ഹൈഡ്രജൻ

1896 : പദാർത്ഥത്തിന്റെ അളവിന്റെ (Amount of Substance) Sl യൂണിറ്റ്?
Ans : മോൾ (mol)

1897 : 2/12/2017] +91 97472 34353: ആഴ്‌സനിക്കിന്‍റെ സാന്നിധ്യമറിയാനുള്ള ടെസ്റ്റ്?
Ans : മാർഷ് ടെസ്റ്റ്

1898 : ഹെര്‍ണിയ (Hernia) എന്താണ്?
Ans : ശരീരത്തിന്‍റെ ബലക്ഷയമുള്ള ഭാഗത്തു കൂടി ആന്തരിക അവയവത്തിന്‍റെ ഭാഗം പുറത്തേയ്ക്ക് തള്ളുന്നത്

1899 : വിനാഗിരിയില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ്?
Ans : അസറ്റിക് ആസിഡ്

1900 : ഹൈടെക് സിറ്റി എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ നഗരം?
Ans : ഹൈദരാബാദ്

1901 : മൊളാസസ്സിൽ നിന്നും ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന മദ്യം?
Ans : റം

1902 : റോഡിലെ മഞ്ഞ് ഉരുക്കി മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്?
Ans : ഉപ്പ് [ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ]

1903 : അശോകം – ശാസത്രിയ നാമം?
Ans : സറാക്ക ഇൻഡിക്ക

1904 : ആരോഗ്യപരമായും സാമ്പത്തികപരമായും മനുഷ്യന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദോഷം ചെയ്യുന്ന ഷഡ്പദം?
Ans : പാറ്റ

1905 : കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം?
Ans : പീഡിയാട്രിക്സ്

1906 : പൂക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ പഠനം?
Ans : ആന്തോളജി

1907 : റോക്ക് സോൾട്ട് എന്തിന്‍റെ ആയിരാണ്?
Ans : സോഡിയം

1908 : ക്വാണ്ടം സിദ്ധാന്തത്തിന്‍റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ്?
Ans : മാക്സ് പ്ലാങ്ക്

1909 : വെറ്റിലയിലെ ആസിഡ്?
Ans : കാറ്റച്യൂണിക് ആസിഡ്

1910 : നമ്മുടെ ശരീരത്തില്‍ എന്തിന്‍റെ അംശം കുറയുമ്പോഴാണ് വിളര്‍ച്ച ബാധിക്കുന്നത്?
Ans : രക്തത്തില്‍ ഇരുമ്പിന്‍റെ അംശം കുറയുമ്പോള്‍

1911 : H97 ഏത് വിളയുടെ അത്യുത്പാദന ശേഷിയുള്ള വിത്താണ്?
Ans : മരച്ചീനി

1912 : ബർമുഡ് ഗ്രാസ്എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
Ans : കറുകപ്പുല്ല്

1913 : നിശബ്ദനായ കൊലയാളി എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം?
Ans : അമിത രക്തസമ്മർദ്ദം

1914 : ഫിലമെന്റുണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം?
Ans : ടങ്സ്റ്റൺ

1915 : പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് – രാസനാമം?
Ans : കാത്സ്യം സൾഫേറ്റ്

1916 : H 226 ഏത് വിളയുടെ അത്യുത്പാദന ശേഷിയുള്ള വിത്താണ്?
Ans : മരച്ചീനി

1917 : ഒ.പി.വി (ഓറൽ പോളിയോ വാക്സിൻ ) കണ്ടുപിടിച്ചത്?
Ans : ആൽബർട്ട് സാബിൻ

1918 : ഫ്ളൂർ സ്പാർ എന്തിന്‍റെ ആയിരാണ്?
Ans : കാത്സ്യം

1919 : ഓയില്‍ ഓഫ് വിന്റര്‍ ഗ്രീന്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
Ans : മീഥേല്‍ സാലി സിലേറ്റ്

1920 : സ്വർണ്ണം; വെളളി തുടങ്ങിയ ലോഹങ്ങളുടെ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന യൂണിറ്റ്?
Ans : ട്രോയ് ഔൺസ്

1921 : ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ലോഹം?
Ans : ലിഥിയം

1922 : മദ്യ ദുരന്തത്തിന് കാരണം?
Ans : മെഥനോൾ [ മീഥൈൽ ആൽക്കഹോൾ ]

1923 : തോറിയം കണ്ടു പിടിച്ചത്?
Ans : ബെർസെലിയസ്

1924 : പ്രകാശത്തേക്കാൾ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ടാക്കിയോണുകൾ കണ്ടു പിടിച്ചത്?
Ans : ഇ.സി.ജി സുദർശൻ

1925 : തുരുമ്പ് – രാസനാമം?
Ans : ഹൈഡ്രേറ്റഡ് അയൺ ഓക്സൈഡ്

1926 : പ്രൂസിക് ആസിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
Ans : ഹൈഡ്രജൻ സയനൈഡ്

1927 : ബള്‍ബില്‍ നിറയ്കുന്ന വാതകം?
Ans : ആര്‍ഗണ്‍

1928 : കാര്‍ബണിന്‍റെ ഏറ്റവും കഠന്യമുള്ള ലോഹം?
Ans : വജ്രം

1929 : ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്ന അലോഹം?
Ans : ബ്രോമിൻ

1930 : പരുത്തി – ശാസത്രിയ നാമം?
Ans : ഗോസിപിയം ഹിർ തൂസം

1931 : കോർണിയ വൃത്താകൃതിയിലല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിനുണ്ടാകുന്ന ന്യൂനത?
Ans : വിഷമദൃഷ്ടി (അസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം )

1932 : കാപ്പിയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആൽക്കലോയ്ഡ്?
Ans : കഫീൻ

1933 : സസ്യ വർഗ്ഗീകരണ സമ്പ്രദായത്തിന്‍റെ ആചാര്യൻ?
Ans : കാരോലസ് ലീനയസ്

1934 : ഒരാറ്റത്തിന് രാസ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള കഴിവ്?
Ans : സംയോജകത [ Valency ]

1935 : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദ്രവണാംഗത്തിന്‍റെ പേര് എന്താണ്?
Ans : ഹീലിയം

1936 : കണ്ണട കണ്ടുപിടിച്ചത്?
Ans : സാൽവിനോ ഡി അൽമേറ്റ

1937 : രാസ സൂര്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോഹം?
Ans : മഗ്നീഷ്യം

1938 : കടൽവെള്ളത്തിന്‍റെ PH മൂല്യം?
Ans : 8

1939 : പാരീസ് ഗ്രീൻ – രാസനാമം?
Ans : കുപ്രിക് അസറ്റോ ആഴ്സ നൈറ്റ്

1940 : എല്ലാ നിറങ്ങളേയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന നിറം?
Ans : വെളള

1941 : ഭൂഗുരുത്വസിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ്?
Ans : ഐസക് ന്യുട്ടൺ

1942 : ചെമ്പരത്തി – ശാസത്രിയ നാമം?
Ans : ഹിബിസ്കസ് റോസാ സിനൻസിസ്

1943 : ബേക്കിങ് സോഡ [അപ്പക്കാരം]യുടെ രാസനാമം?
Ans : സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ്

1944 : പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം അളക്കുവാനുള്ള ഉപകരണം?
Ans : വോൾട്ട് മീറ്റർ

1945 : മുറിവുകളും സിറിഞ്ചുകളും അണുവിമുക്തമാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൽക്കഹോൾ?
Ans : എഥനോൾ

1946 : സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ രാജാവ്?
Ans : കുരുമുളക്

1947 : നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന 63 മൂലകങ്ങളെ ആറ്റോമിക മാസിന്‍റെ അടി‌സ്ഥാനത്തിൽ വർഗീകരിച്ച് 1869ൽ ആവര്‍ത്തന പട്ടിക പുറത്തിറക്കിയത്?
Ans : ഡിമിത്രി മെൻഡലിയേവ്

1948 : മഗ്നീഷ്യത്തിന്‍റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ?
Ans : 12

1949 : സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഗ്രഹം?
Ans : ശനി

1950 : ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലവും ഉത്ഭവവും അവയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളേയും കുറിച്ചുള്ള പഠനം?
Ans : ജിയോമോർഫോളജി. Geomorphology

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.